Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
logowanie urzędnika
Strona główna

Budżet Obywatelski Miasta Ustka

GŁOSÓW  
1068 
173,61,40,88,66,22,63,87,110,101,109,148


BUDŻET OBYWATELSKI MIASTA USTKA

Serdecznie zapraszamy na spotkanie, którego tematem będzie podsumowanie II edycji Budżetu Obywatelskiego. Spotkanie odbędzie się w środę, 11 stycznia 2017r., o godz. 17.00, w Sali 101 Urzędu Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu podsumowującym – Państwa opinie i wnioski będą cennym wsparciem w przygotowaniu III edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście.

W załącznikach poniżej zamieściliśmy Sprawozdanie z II edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2017 rok.


W ramach zadań o charakterze inwestycyjnym w roku 2017 realizowane będzie zadanie:

YOUNGSPOT – budowa infrastruktury do uprawiania: kalisteniki, parkour'u, streetballu i sportów ekstremalnych - koszt szacunkowy  400.000,00 zł

W ramach zadań o charakterze inwestycyjnym realizowane będą zadania:

Koszykówka dla każdego          - koszt szacunkowy  36.000,00 zł

Ustecki Mural                              - koszt szacunkowy  15.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące głosowania zawiera protokół końcowy umieszczony w Załącznikach na dole strony.

Wyniki głosowania dostępne są również w zakładce Wyniki.


Dziękujemy wszystkim autorom zadań oraz mieszkańcom Ustki, którzy oddali swoje głosy.Lista zgłoszonych zadań do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2017 r.,

pozytywnie i negatywnie zweryfikowanychI. Wykaz zadań pozytywnie zweryfikowanych

I.D.

Tytuł zadania

Lokalizacja

Koszt szacunkowy po weryfikacji

3/2016*

YOUNGSPOT – budowa infrastruktury do uprawiania: kalisteniki, parkour'u, streetballu i sportów ekstremalnych

Obiekty OSiR przy ul. Grunwaldzkiej 35 w Ustce – teren za boiskami piłkarskimi, trawiastymi – część działki nr1680/10

400 tys. zł.

4/2016

Budowa chodnika przy ul. Narutowicza oraz na części ul. Polnej w Ustce

Ustka: ul. Narutowicza, część ul. Polnej

150 tys. zł.

5/2016

Morski plac zabaw po zachodniej stronie Miasta

Teren zielony pomiędzy ulicą Wilczą i Walki Młodych

260 tys. zł.

6/2016

Organizacja międzynarodowego turnieju piłkarskiego juniorów (rocznik 2002) miast zaprzyjaźnionych 16-18 czerwca 2017 r.

Boiska OSiR Ustka przy ul. Grunwaldzkiej 35

33,1 tys. zł.

7/2016

Seniorzy Na Start”!

Turniej sportowy: Ustka kontra dwa zaprzyjaźnione UTW z Pomorza

OSiR Ustka, Szkoła Podstawowa Nr 2, Pływalnia Grand Lubicz, rzeka Słupia, tereny leśne w okolicach Ustki

47,5 tys. zł.

9/2016

Szkolenie żeglarskie mieszkańców Ustki na stopień żeglarza i sternika jachtowego

Świetlica Jacht Klubu „Opty” w marinie żeglarskiej, Port i reda Portu Ustka

19,5 tys. zł.

10/2016

Koszykówka dla każdego

Blok sportowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Ustce, Sala Gimnastyczna Szkoły Podstawowej Nr 1w Ustce, Sala Gimnastyczna Gimnazjum w Ustce

36 tys. zł.

11/2016

Centralne kosze do koszykówki w obiekcie sportowym SP Nr 2 w Ustce

Blok sportowy Szkoły Podstawowej Nr 2 Ustce,

120 tys. zł.

12/2016

Ustecki Mural

Szczytowa  ściana  budynku  przy  ul.  Słowiańskiej 37

15 tys. zł.

13/2016

Boisko treningowe do rzutów długich i pchnięcia kulą

Boisko boczne na stadionie przy ulicy Sportowej w Ustce

120 tys. zł.


* W związku z pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przez Urząd Marszałkowski, zadanie zostało ujęte w Gminnym Programie Rewitalizacji i Gmina Miasto Ustka ma możliwość otrzymania środków unijnych na współfinansowanie tej inwestycji. Zadanie, w przypadku otrzymania największej liczby głosów, będzie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka na 2017 rok, jeżeli Gmina Miasto Ustka nie otrzyma środków unijnych na współfinansowanie zadania w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.

W przypadku otrzymania największej liczby głosów i jednoczesnym otrzymaniu dofinansowania zewnętrznego, w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok będzie realizowane zadanie, które otrzymało jako drugie, największą liczbę głosów.


II. Wykaz zadań negatywnie zweryfikowanych


I.D.

Tytuł zadania

Uzasadnienie merytoryczne

1/2016

Przebudowa śmietników zewnętrznych poprzez wbudowanie pojemników półpodziemnych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przy budynkach Wczasowa 3 i Wczasowa 5

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 1 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka urządzenie miejsca składowania odpadów, w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów, spoczywa na właścicielu nieruchomości, w związku z czym nie jest to zadanie własne gminy.

2/2016

Przebudowa śmietnika zewnętrznego poprzez wbudowanie pojemników półpodziemnych do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przy budynku Grunwaldzka 10

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz § 1 ust. 2 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Miasta Ustka urządzenie miejsca składowania odpadów, w tym wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów, spoczywa na właścicielu nieruchomości,
w związku z czym nie jest to zadanie własne gminy.

8/2016

Wprowadzenie na terenie miasta dodatkowego oznakowania poziomego przejść dla pieszych”PATRZ W PRAWO,PATRZ W LEWO” poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców zwłaszcza dzieci i młodzieży

Proponowany typ oznakowania nie jest ujęty w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.                                       Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego

Miasta Ustka na 2017 rok

                                          Działanie


                     Termin

Akcja informacyjno-edukacyjna:
- zorganizowanie punktu informacyjno-konsultacyjnego
w siedzibie Urzędu Miasta,
- prowadzenie strony internetowej,
- dystrybucja ulotek i plakatów,
- powiadamianie za pośrednictwem systemu SMS.

od lutego do października 2016r.

Przyjęcie poprawek i zmian do Regulaminu Budżetu Obywatelskiego i podanie go do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie www.ustka.pl w zakładce Budżet Obywatelski, a następnie :
- konsultacje społeczne,
- zaopiniowanie przez Radę Miasta Ustka.

do 29 kwietnia 2016 r.

Nabór wniosków (składanie projektów zadań)

od 1 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

Weryfikacja formalno-prawna i merytoryczna projektów zadań


na bieżąco w trakcie całego okresu naboru i po zakończeniu naboru do 30 września 2016 r.

Ogłoszenie listy zgłoszonych projektów zadań pozytywnie i negatywnie zweryfikowanych

do 30 września 2016 r.

Publiczna prezentacja projektów zadań zweryfikowanych pozytywnie

do 7 października 2016 r.

Głosowanie

od 10 do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie wyników głosowania

28 października 2016 r.

                                                                               

Alokacje budżetu

zadania o charakterze inwestycyjnym
400 000,00 zł

zadania o charakterze społecznym
100 000,00 zł

 

Załączniki

 1. Sprawozdanie z II edycji BO za 2017 r..pdf
 2. Protokół końcowy.pdf
 3. Zarządzenie - zmiana Harmonogramu BO 2017.pdf
 4. Zarządzenie - zatwierdzenie Harmonogramu BO 2017.pdf
 5. BO 2017 - Harmonogram.pdf
 6. Zarządzenie - zatwierdzenie Regulaminu BO 2017.pdf
 7. REGULAMIN BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017.pdf
 8. BO 2017 - Zał 1 Formularz Zgłoszeniowy.pdf
 9. BO 2017 - Zał 1 Formularz Zgłoszeniowy (wersja edytowalna).doc
 10. BO 2017 - Zał 2 Oświadczenie.pdf
 11. BO 2017 - Zał 2 Oświadczenie (wersja edytowalna).doc
 12. BO 2017 - Zał 3 Karta Analizy zadania.pdf
 13. BO 2017 - Zał 3 Karta Analizy zadania (wersja edytowalna).odt
 14. BO 2017 - Zał 4 Karta do głosowania.pdf
 15. BO 2017 - Zał 5 Instrukcja głosowania.pdf